Γίνεται ηλεκτρονική ταχυδρόμηση: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ.doc

dim-skou dim-skou at otenet.gr
Thu Feb 19 02:44:29 PST 2004


Τα αρχεία σας έχουν συναφθεί και είναι έτοιμα για αποστολή με αυτό το μήνυμα.
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.linuxfromscratch.org/pipermail/blfs-support/attachments/20040219/5d0af7d3/attachment.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: ???????? ?????????? ???????????.doc
Type: application/msword
Size: 23040 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.linuxfromscratch.org/pipermail/blfs-support/attachments/20040219/5d0af7d3/attachment.doc>


More information about the blfs-support mailing list